Support

Помощен център

Ръководство

обратно

Анкета.

 

1.От главното меню изберете “Настройки” / “Конфигурация”.

 

2.В отворилия се диалогов прозорец ще видите fill in полета за различни параметри

 

3.Полето “Интервал между гласове/минути” - определя интервала в минути между две гласувания в анкетата на един и същи потребител.Настройте желаните минути

 

4.За да потвърдите натиснете бутон “Запази промените”

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

България, Бургас 8000, ул. "Патриарх Евтимий" 73, тел.: +359 56 81 90 81