Support

Помощен център

Ръководство

обратно

Функционалност на Toolbar- а в режим “Редакция на обект”.

 

Toolbar-ът поставен с цел редакция на текст изключително наподобява този на MS Word именно защото се борави с предимно с текст и иконите му са познати на мнозинството от потребителите.
Ако някоя от иконите не ви е позната, задръжте курсора на мишката върху него и системата ще изпише нейната функционалност.


По-характерни за администраторския панел са следните икони:

preview; 
- добавяне на линк; 
- премахване на линк;

- вмъкване на дата;

  - вмъкване на час;
  - вмъкване на символ;
- вмъкване/редакция на изображение;

- вмъкване/редакция на таблица;

- форматиране на кода на копиран от външен файл текст; 

 

 

 

 

 

Контакти

България, Бургас 8000, ул. "Патриарх Евтимий" 73, тел.: +359 56 81 90 81