Support

Помощен център

Ръководство

обратно

Настройка на мейл формата.

 

 

1.От главното меню изберете “Настройки” / “Конфигурация”.

 

2.В отворилия се диалогов прозорец ще видите fill in полета за различни параметри, един от които е мейл формата. Въведете мейл адреса.

 

3.За да потвърдите натиснете бутон “Запази промените”.