Support

Помощен център

Ръководство

обратно

Добавяне на изображение в основната страница на обекта.

 

1.От главното меню влезте в категорията, където се намира обектът за редакция.

 

2.Натиснете иконата за редакция  в реда с името на обекта. Влизате в режим “Редакция на обект”.

 

3.Ако желаете да вмъкнете снимка селектирайте мястото, където желаете да я поставите и  натиснете бутон "Insert/ Edit image" . Влизате в режим “Insert/ Edit image”. Отваря се нов диалогов прозорец с т.нар. "General" настройки.
С натискане на бутон "Browse" изберете пътя до снимката от вашия компютър, потвърдете с "Open" и натиснете бутон "Upload" за да качите изображението в системата.
>Системата ще качи изображението и името му ще се появи в лявата  страна на панела /Directory Browser/.
При маркиране на наименованието на изображението, в десния прозорец можете да видите preview.
Системата автоматично оразмерява вашето изображение взависимост от предварителните настройки, които можете да видите в долния панел.
Можете да изберете големина на изображението, както и метод за оразмеряване "Scale" или "Crop".

Ако не желаете автоматично оразмеряване от системата, преди да зададете път до файла , изключете опцията "Automatic resize" долу в дясно.

 

4.От същия диалогов прозорец , в режим Appearance можете да зададете по-конкретни параметри за размер на изображението, наименование , подравняване, отстояние, заглавие.

 

5.След като попълните желаните параметри изберете "Insert".