Support

Помощен център

Ръководство

обратно

Редакция /смяна/ на изображение в основната страница на обекта.

 

1.Влезте в режим “Редакция на обект”.


2.Ако желаете да замените дадено изображение го маркирайте и натиснете бутон Insert/ Edit image .
Влизате в режим “Insert/ Edit image”.  С бутон Browse изберете пътя до снимката от вашия компютър, потвърдете с Open и натиснете бутон Upload за да качите изображението в системата. 

Не забравяйте да го оразмерите с настройките като се стараете новото изображение да е с параметрите на старото , защото в противен случай ще настъпи разместване на обектите около изображението/текст, таблици . пр.

 

Системата ще качи изображението и името му ще се появи в лявата  страна на панела /Directory Browser/.
В режим Appearance можете да зададете по-конкретни параметри наименование ,подравняване, отстояние , заглавие.

 

3.След като попълните всички необходими параметри  изберете Insert.